Οδηγοί μελέτης

Διαθέτουμε τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 

ON Line μελέτη από λίστα κομματιών

Προσωπική λίστα κομματιών OFF Line

Μελέτη βίντεο YouTube σε αργή ταχύτητα

Μελέτη βίντεο ή mp3 dropbox  σε αργή ταχύτητα

Μελέτη με χρήση οδηγού Lead Sheet (ακόρντα)

Μελέτη με τη χρήση κλασσικής παρτιτούρας

Μελέτη με τη χρήση αριθμητικής παρτιτούρας

Μελέτη με τη χρήση ΤρίΚχορδου παρτιτούρας

 

Ο μουσικός μπορεί να επιλέγει επαναλήψεις, επιθυμητά μέτρα και ταχύτητα.